OGÓLNOPOLSKA STRONA AKCJI

AMBASADORZY AKCJI

Wojciech Malajkat

Wydawcy Edukacyjni

Krzysztof Ziemiec

Katarzyna Żak

Abp Stanisław Gądecki

Rafał Patyra

Rzecznik Praw Dziecka

Przemysław Babiarz

WIELKI FINAŁ

plakat Final Lublin

Lublin 28 sierpień 2016

Plan wydarzenia

11.30 – rozpoczęcie;

11.50 – Bieg Caritas po WYPRAWKĘ;

12.45 – animacje dla dzieci i Tańcobajki;

13:00 – 13.30 – trening karate tradycyjnego z Danielem Iwankiem – trzykrotnym Mistrzem Świata w karate;

13.30 – 14.30 – konferencja prasowa pt. Rzecznik Praw Dziecka oczami dzieci. Warsztaty aktorskie z Wojciechem Malajkatem;

14.30 – Szafa Show – Sztukmistrze;

15.30 – oficjalne wręczenie wyprawek szkolnych;

16.15 – koncert chóru Deus Meus

17.00 Koncert ks. Jakuba Bartczaka

EDUKACJA CARITAS

skrzydla_640x600

Skrzydła

Skrzydła to program długoterminowej pomocy skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają wsparcia w formie dożywiania w szkole, zakupu artykułów szkolnych, dofinansowania do wycieczek czy rozwoju szczególnych uzdolnień. Program polega na objęciu opieką finansową dziecka przez firmy i osoby prywatne, które zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Program daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora. Od początku programu opieką Skrzydeł objętych zostało 7 536 dzieci w całej Polsce. Bliższe informacje o programie Skrzydła można znaleźć na stornie internetowej akcji:

http://www.skrzydla-akcjecaritas.com/

skc_356x334

Szkolne Koła Caritas

Szkolne Koła Caritas działają na zasadzie wolontariatu w blisko 2 700 szkołach w całej Polsce. Należy do nich kilkadziesiąt tysięcy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Ich celem jest mobilizacja młodych ludzi do działania na rzecz potrzebujących. Poprzez swoją działalność mają uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia. Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się. Wolontariat uczy pomagania innym i odpowiedzialności społecznej, która stanowi ważny aspekt w rozwoju.

swietlice_356x334

Socjoterapeutyczne Świetlice Caritas

Socjoterapeutyczne Świetlice Caritas to miejsca, w których dzieci bezpiecznie, pod dobrą i mądra opieką mogę spędzić czas po lekcjach. Odpowiedzialni i mądrzy opiekunowie pomagają dzieciom odrabiać lekcje, bawią się z nimi i wspólnie spędzają wolny czas. Specjalną uwagę poświęca się wychowaniu dzieci. Kadrę bazującą wykwalifikowanych
i doświadczonych psychologach i socjoterapeutach wspierają   wolontariusze, którzy wspólnie starają się otoczyć dzieci swoją opieką, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa i budząc w nich wiarę w siebie i w swoje marzenia. 
W Polsce działa na co dzień 180 świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez Caritas Diecezjalne. Co roku dzięki ich wysiłkom w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas organizowane są letnie wyjazdy, z których rokrocznie korzysta blisko 40 000 dzieci.

wesprzyj_akcje_1a
partnerzy_a
zobacz